Čerňavina

Kód lokality / Locality code: 

2063

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Čerňavina

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Moravskoslezské Beskydy

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Beskydy / Beskydy PLA

Kraj / Region: 

Moravskoslezský / Moravian-Silesian Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

8.70

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

52.48

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

61.18

Fotky: