Bradlec

Kód lokality / Locality code: 

1651

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Bradlec

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Hornomoravský úval

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Litovelské Pomoraví / Litovelské Pomoraví PLA

Kraj / Region: 

Olomoucký / Olomouc Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

12.64

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

0.00

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

12.64

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

n