Smrk

Kód lokality / Locality code: 

1883

Kategorie / Protection category: 

přírodní rezervace / Nature reserve

Název / Locality name: 

Smrk

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Moravskoslezské Beskydy

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Beskydy / Beskydy PLA

Kraj / Region: 

Moravskoslezský / Moravian-Silesian Region

Výzkum / Research type: 

hodnocení přirozenosti / naturalness assessment

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

81.14

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

47.99

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

211.18

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

340.31

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1995

Samovolný vývoj od (les přírodě blízký) / Spontaneous development - since - Near-natural forest: 

2000

Samovolný vývoj - stav - les přírodě blízký / Spontaneous development - current - Near-natural forest: 

a

Fotky: