Salajka

Kód lokality / Locality code: 

382

Kategorie / Protection category: 

národní přírodní rezervace / National nature reserve

Název / Locality name: 

Salajka

Přírodní lesní oblast / Natural forest region: 

Moravskoslezské Beskydy

VZCHÚ / Large-scale protected area: 

CHKO Beskydy / Beskydy PLA

Kraj / Region: 

Moravskoslezský / Moravian-Silesian Region

Výzkum / Research type: 

výzkum (metodika celoplošného šetření) / research (all-area research based inventory)

Výměra (ha) - les původní / Area [ha] - Original forest: 

0.00

Výměra (ha) - les přírodní / Area [ha] - Natural forest: 

18.07

Výměra (ha) - les přírodě blízký / Area [ha] - Near-natural forest: 

0.00

Výměra (ha) - les nesplňující kriteria přirozenosti / Area [ha] - Forest out of naturalness: 

4.80

Výměra (ha) - nelesní část lokality / Area [ha] - Non-forest parts of locality: 

0.00

Výměra (ha) - celkem / Area [ha] - Total: 

22.87

Samovolný vývoj od (les přírodní) / Spontaneous development - since - Natural forest: 

1925

Fotky: