Jan Holík, Ph.D.

27 January 2023

Úspěšnou obhajobou disertační práce Časoprostorové změny zmlazení v přírodních temperátních lesích zakončil Jan HOLÍK dne 27.1.2023 doktorské studium v oboru Ekologie lesa na LDF MENDELU v Brně. Honzo, blahopřejeme!