Katarína KOVÁŘOVÁ

Katarína KOVÁŘOVÁ
Mgr. et MVDr. Katarína KOVÁŘOVÁ

 

With Blue Cat Team2023

Academic education

  • Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, odbor biologia-ekologia (2001)
  • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství (2009)

Team work

  • sběr a zpracování dendrometrických a dendrochronologických dat
  • aktualizace dat pro Databanku přirozených lesů ČR
  • sběr a zpracování TLS dat

Contacts

tel
+420 541 126 232
e-mail