Tisková zpráva: Změna v odhadovaném potenciálu poutání CO2 v lesích

3 June 2024

14. 5. vyšla v prestižním časopise Communications Earth & Environment studie, která ukazuje, že potenciální uhlíkový zisk z ochrany a obnovy pralesů je přibližně 300 megatun CO2 ročně. Na studii se podílely odborné týmy z VÚKOZ a ČZU. Celá tisková zpráva zde.