Rok českých pralesů

Živa

Seriál v časopise

Vychází seriál Dynamika a diverzita přirozených lesů , který během roku 2018 postupně najdete ve všech šesti číslech časopisu Živa.

Rok českých pralesů I. Přirozené lesy v krajinném kontextu. Živa 1/2018, str. 21-25.

Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin. Živa 2/2018, str. 79-83.

Rok českých pralesů III. Skrytý svět tlejícího dřeva. Živa 3/2018: 132-136.

Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice. Živa 4/2018: 179-184.

Rok českých pralesů V. Divoké půdy pod divokými stromy. Živa 6/2018: 301-304.

Rok českých pralesů VI. Jaké poučení nám pralesy přinášejí pro praxi? Živa 1/2019: 21-24.

AOPK ČR

Exkurze

Ve spolupráci s  AOPK ČR, Správou NP Šumava, Lesy ČR, s.p. jsme připravili komentované exkurze do českých pralesů pro veřejnost. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě, přičemž plánovaný harmonogram se podařilo beze zbytku splnit:

Ranšpurk - 28. 4. a 12. 5. 2018
Salajka - 26. 5. a 6. 10. 2018
Žofínský prales - 2. 6. a 25. 8. 2018
Boubínský prales - 16. 6., 8. 9. a 22. 9. 2018
Milešický prales - 30. 6. 2018
Razula - 1. 9. 2018
Žákova hora - 22. 9. 2018
Mionší - 6. 10. 2018
Modra kocka

25 let Modré kočky

Dne 22.2.2018 uplynulo právě čtvrtstoletí od chvíle, kdy všechno začalo a je popsáno v  Historii modré kočky. Výročí jsme oslavili týž den na tradičním večírku pralesních měřičů.

CRo-Plus

Seriál v rozhlase

Postupně byla natočena série reportáží o pralesích pro Český rozhlas ČRo Plus - pořad Leonardo Plus.

  • Reportáž č. 1 - natočeno v Brně 21.3.2018

  • Reportáž č. 2 - natočeno v Žofínském pralese 18.4.2018

  • Reportáž č. 3 - natočeno v pralese Ranšpurk 13.5.2018

  • Reportáž č. 4 - natočeno v pralese Jelenka 5.8.2018 (začátek reportáže v 6:24 hod.)

  • Reportáž č. 5 - natočeno v Žofínském pralese (exkurze pro veřejnost) 28.8.2018 (začátek reportáže v 13:24 hod.)

  • Reportáž č. 6 - natočeno v Žofínském pralese (rozhovor) 28.8.2018 (začátek reportáže v 14:45 hod.)

  • Reportáž č. 7 - natočeno v pralese Stožec 18.9.2018 (začátek reportáže v 10:25)

  • Reportáž č. 8 - Zaostřeno na české pralesy s Ondřejem Ševčíkem 2.11.2018

 

Česká televize

Reportáže v televizi

Pro Silva Bohemica

Pro Silva Bohemica

Společnost  Pro Silva Bohemica, zabývající se problematikou přírodě blízkého hospodaření, zavítala v roce 2018 na svém zájezdu mimo jiné do Žofínského pralesa hledat poučení, které poznatky z dynamiky přirozených lesů lze využít v postupech přírodě blízkého hospodaření.

Kalendář 2018

Kalendář

U příležitosti roku českých pralesů byl odborem ekologie krajiny VÚKOZ, v. v. i. vydán kalendář. Vytištěná verze je rozebrána. Zde najdete webovou alternativu Pralesní kalendář 2018 k prohlédnutí.